Usługi świadczone przez naszą Kancelarię:

- doradztwo podatkowe:

    1. Udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych
    2. Sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielaniem pomocy w tym zakresie
    3. Reprezentowanie klientów w postępowaniu przed organami podatkowymi we wszystkich instancjach oraz przed Sądami Administracyjnymi
    4. Udzielanie porad, opinii i wyjaśnień oraz prowadzenie rozliczeń innych niż podatki
    5. Doradztwo w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego, doradztwo i reprezentowanie klientów w zakresie obowiązków wynikających z prawa celnego

- prowadzenie ksiąg rachunkowych,

- prowadzenie książki przychodów i rozchodów,

- prowadzenie ewidencji przychodów,

- prowadzenie rejestru VAT,

- sporządzanie ewidencji przebiegów pojazdów dla celów podatku dochodowego,

- sporządzanie list płac,

- obsługa rozliczeń z ZUS,,

- sporządzanie deklaracji podatkowych,

- roczne rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych: PIT-36, PIT-37...,

- sporządzanie deklaracji PFRON i deklaracji podatków lokalnych,

- sporządzanie sprawozdań finansowych oraz innych sprawozdań na potrzeby GUS, banków i innych jednostek organizacyjnych,


Ponadto oferujemy pomoc osobom rozpoczynającym i likwidującym działalność gospodarczą.