Opłata za usługi wykonywane przez naszą Kancelarię negocjowana jest indywidualnie z każdym Klientem, co pozwala na jej idealne dopasowanie. W zależności od ilości pracy wykonywanej dla danego Klienta, ustalamy zryczałtowaną odpłatność miesięczną. Na cenę usługi bezpośredni wpływ ma rodzaj prowadzonej księgowości, branża, ilość dokumentów i dekretów księgowych, wielowalutowość, liczba zatrudnionych pracowników oraz świadczone usługi dodatkowe.